شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

کنسانتره 2/5٪ مرغ تخمگذار نژاد نیک چیک ( Nick Chick )

 

کنسانتره 2/5٪ مرغ تخم گذار نیک چیک ( Nick Chick ) بهرود مکمل

 

کنسانتره 2/5٪ مرغ تخم گذار نیک چیک ( Nick Chick ) بهرود مکمل مجموعه ای متراکم از مواد غذایی اصلی مورد نیاز طیور می باشد که مرغداران  می توانند تنها با افزودن غلات و کنجاله سویا به آن ترکیب مناسبی را جهت حداکثر عملکرد در اختیار طیور قرار دهند.

کنسانتره 2/5٪ مرغ تخم گذار نیک چیک ( Nick Chick ) بهرود مکمل دارای 2 نوع محصول به نام های نوع 1 و نوع 2 بوده که آنالیز آنها در انتهای صفحه قابل مشاهده و دانلود است.

 

مزایای استفاده از کنسانتره 2/5٪ مرغ تخم گذار نیک چیک ( Nick Chick ) بهرود مکمل : 

 

1.      تامین کلیه نیازهای طیور براساس مختصات تغذیه ای هر نژاد

2.      کاهش اقلام مصرفی در جیره

3.      اطمینان از کیفیت مواد اولیه خریداری شده

4.      تامین کلیه نیازهای ویتامین

   ( بطوریکه نیازی به استفاده از مولتی ویتامین ها در آب یا پرمیکس های تک ویتامینه در دان نخواهید داشت)

5.      عدم اشتباه در ترکیب دان ( به لحاظ کاهش تعداد اقلام مصرفی )

6.       کاهش پرت دان

7.      کاهش زمان تولید دان و کاهش هزینه های پرسنلی وابسته به تولید دان

8.      اختلاط یکنواخت مواد اولیه

9.      یکنواختی گله

10.  کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه و انبار داری

11.  کاهش تردد به داخل فارم به علت کم شدن مواد اولیه ورودی

 

نتیجه تمامی این اعمال   

 

·        کاهش هزینه های تولید   

·        افزایش سود مرغدار

·        افزایش عملکرد

 

 

برچسب ها : كنسانتره مرغ،كنسانتره مرغ تخم گذار، مرغ تخم گذار،كنسانتره 2.5 درصد،كنسانتره 2.5 درصد مرغ تخم گذار، كنسانتره 2.5 درصد مرغ تخم گذار، كنسانتره 2.5 ٪، كنسانتره 2.5 ٪ مرغ تخم گذار ،نیک چیک،Nick Chick،نوع 1،نوع 2