شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

کنسانتره 5٪ پولت تخمگذار

 

کنسانتره 5٪ پولت مرغ تخم گذار بهرود مکمل

 

کنسانتره 5٪ پولت مرغ تخم گذار بهرود مکمل مجموعه ای متراکم از مواد غذایی اصلی مورد نیاز طیور می باشد که مرغداران  می توانند تنها با افزودن غلات و کنجاله سویا به آن ترکیب مناسبی را جهت حداکثر عملکرد در اختیار طیور قرار دهند.

کنسانتره 5٪ پولت مرغ تخم گذار بهرود مکمل  دارای دو محصول برای 2 دوره از تولید  به نام های از ابتدای دوره تا قبل از پیک تولید و بعد از پیک تولید تا پایان دوره میباشد.فایل آنالیز این 2 محصول در انتهای صفحه قابل مشاهده و دانلود است.

 

مزایای استفاده از کنسانتره 5٪ پولت مرغ تخم گذار بهرود مکمل : 

 

1.      تامین کلیه نیازهای طیور براساس مختصات تغذیه ای هر نژاد

2.      کاهش اقلام مصرفی در جیره

3.      اطمینان از کیفیت مواد اولیه خریداری شده

4.      تامین کلیه نیازهای ویتامین

   ( بطوریکه نیازی به استفاده از مولتی ویتامین ها در آب یا پرمیکس های تک ویتامینه در دان نخواهید داشت)

5.      عدم اشتباه در ترکیب دان ( به لحاظ کاهش تعداد اقلام مصرفی )

6.       کاهش پرت دان

7.      کاهش زمان تولید دان و کاهش هزینه های پرسنلی وابسته به تولید دان

8.      اختلاط یکنواخت مواد اولیه

9.      یکنواختی گله

10.  کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه و انبار داری

11.  کاهش تردد به داخل فارم به علت کم شدن مواد اولیه ورودی

 

نتیجه تمامی این اعمال   

 

·        کاهش هزینه های تولید   

·        افزایش سود مرغدار

·        افزایش عملکرد

 

 

برچسب ها : كنسانتره مرغ،كنسانتره مرغ تخم گذار، مرغ تخم گذار،كنسانتره 5 درصد مرغ تخم گذار، كنسانتره 5 درصد مرغ، كنسانتره 5 ٪ مرغ تخم گذار، كنسانتره 5 درصد، كنسانتره 5 ٪ مرغ،پولت،پولت تخمگذار،قبل از پیک تولید,از پیک تولید به بعد