شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

مكمل دوقلو 0/5% مرغ تخم گذار های لاین ( Hy line )

 

مکمل 0/5% مرغ تخم گذار های لاین ( Hy line )


نژاد مرغ تخم گذار های لاین ( Hy line ) دارای کمترین میزان مصرف دان  در میان نژاد های تخمگذار در دنیا میباشد.


 دیگر مزیت های مکمل های 0/5٪ مرغ تخمگذار های لاین ( Hy line )

 

 

•        کمترین میزان تلفات جوجه یک روزه نسبت به دیگر نژاد های تخمگذار

•         پوشش پر مناسب

•        سازگاری با مناطق مختلف آب و هوایی

•         عدم نیاز به نوک چینی

•         دارای قدمت و اصالت بیشتر نسبت به سایر نژادهای تخمگذار

•         عاری از بیماری لوکوز

 

 

نتیجه تمامی این اعمال 
  

•         کاهش هزینه های تولید

•         افزایش سود مرغدار

•         افزایش عملکرد

 

 

برچسب ها : مکمل تخمگذار های های لاین،مکمل تخمگذار HyLine ،های لاین، HyLine ، مكمل نيم درصد مرغ تخمگذار، مكمل 0.5 درصد مرغ تخمگذار،مرغ خوراک دام وطیور، خوراک مرغ ، غذای مرغ ، غذای گاو و گوسفند ، خوراک همه نژادهای دام وطیور، خوراک آماده دام و طیور،خوراک آماده مرغ، انواع پلیت،HyLine