شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

کنسانتره 5٪ دامی Behmix

 

کنسانتره 5٪ دامی Behmix بهرود مکمل


جهت تولید روزانه 45 – 15 کیلوگرم شیر در دامداری های سنتی و صنعتی و به منظور کاهش خطاهای کارگری در حین خوراک سازی و رفع مشکلات فراهم نمودن ریز مغذی ها در گله های گوشتی ، شرکت بهرود مکمل اقدام به فرمولاسیون و تولید کنسانتره های 5٪ دامی Behmix بهرود مکمل برای گاوهای شیری نموده است


مزایای استفاده از کنسانتره 5٪ دامی Behmix بهرود مکمل


با استفاده 50 کیلوگرم در تن کنسانتره 5٪ دامی Behmix بهرود مکمل دیگر نیاز به هیچ ریزمغذی نظیر جوش شیرین ، نمک ، مکمل ، توکسین بایندر و غیره ندارد.


همچنین


1.    کاهش خطاهای کارگری در حین خوراک سازی

2.    کاهش هزینه حمل مواد مختلف

3.    دسترسی آسان و رفع مشکلات فراهم کردن جزء به جزء خوراک

4.    فرمولاسیون دقیق و بهینه برای تولید و تولید مثل بهتر

5.    دریافت فرمولاسیون جیره خوراک خود بصورت رایگان

 

 

برچسب ها : کنسانتره 5٪ دامی سوپر،دامی سوپر، کنسانتره 5٪ دامی، دامی سوپر،5٪ دامی سوپر،کنسانتره 5٪ دامی ویژه،کنسانتره دامی،دامی ویژه، کنسانتره 5٪ دامی، دامی ویژه،5٪ دامی ویژه،5 درصد دامی ویژه،کنسانتره 5٪ دامی استاندارد،دامی استاندارد، کنسانتره 5٪ دامی، دامی استاندارد،5٪ دامی استاندارد،کنسانتره 5٪ دامی Behmix ،کنسانتره دامی Behmix ،دامی Behmix ، دامی Behmix ،5٪ دامی ،خوراک دام وطیور، خوراک مرغ ، غذای مرغ ، غذای گاو و گوسفند ، خوراک همه نژادهای دام وطیور، خوراک آماده دام و طیور،خوراک آماده مرغ، انواع پلیتBehmix