شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

کنسانتره 2/5% مرغ گوشتی ویژه نژاد راس (Ross) سفارشی

 

کنسانتره 2/5% مرغ گوشتی ویژه نژاد راس (Ross) سفارشی

 

این شرکت آماده تولید کنسانتره 2/5% مرغ گوشتی ویژه نژاد راس (Ross) سفارشی مرغداران محترم میباشد.با ما تماس بگیرید.

 

 

برچسب ها : کنسانتره 2/5% گوشتی ویژه نژاد راس (Ross) سفارشي، مكمل دوقلو 2/5% گوشتی ویژه نژاد راس (Ross)،گوشتی سفارشي،کنسانتره مرغ گوشتی سفارشي،خوراک دام وطیور، خوراک مرغ ، غذای مرغ ، غذای گاو و گوسفند ، خوراک همه نژادهای دام وطیور، خوراک آماده دام و طیور،خوراک آماده مرغ، انواع پلیت

 

 

فايل های ضميمه